Kårpartiernas viktigaste valfrågor

Årets kårval på Stockholms universitet äger rum 23 april till 3 maj och i dagarna kungjordes årets uppsättning av kårpartier. Efter att valnämnden enhälligt beslutat att godkänna samtliga partiansökningar ställer återigen fem partier upp i vårens kårval. Men vad vill partierna? #studietid inleder valbevakningen med tre snabba frågor.

1. Vad är det första ni skulle genomföra om ni vann egen majoritet?

2. Vilka är era tre viktigaste valfrågor?

3. De senaste åren har valdeltagande i kårvalen legat på runt 10 procent. Vad ska ni göra för att öka valdeltagandet?


FOTO: Privat

Carl Tjernell, Vänsterns studentförbund

1. Det skulle förmodligen vara något med klimatet. Vi vill ju jobba för att kåren och SU ska minska sin negativa klimatpåverkan. Sen vill vi också att alla event kåren håller ska vara veganska.

2. Kåren ska verka för fri kurslitteratur. Minska klimatutsläppen. Införandet av "plussning", alltså möjlighet till att höja godkänt betyg genom omtenta.

3. Vi måste synas mer i alla kanaler, på bland annat sociala media och fysiskt på campus, och visa upp att vi driver politik året runt och inte bara runt valet.

FOTO: Privat

Lina Johansson, F!-Studenter

1. Vi skulle sätta in en arbetsgrupp för att minska de sexuella trakasserierna.

2. Ett universitet för alla. Ett universitet som inte diskriminerar någon och som jobbar för att inkludera personer med till exempel en funktionsvariation, personer med barn eller från andra, mer studieovana klasser.

Nolltolerans mot sexuella trakasserier. Vi vill införa en rapport som årligen kartlägger problematiken samt tydliggör vart du som drabbad kan vända dig.

Klimatsmart campus. Vi vill till exempel erbjuda billigare vegetariska alternativ som kan vägas upp genom att priset på kött höjs.

3. Vi håller på att synliggöra oss just nu, både som parti och om kårvalet. Bland annat med event och på sociala medier där vi samtidigt pratar om vikten av valdeltagande.

FOTO:  Privat

Martina Cederlid, S-studenter

1. Våra fokusfrågor kommer bestämmas på vårt klubbmöte på onsdag nästa vecka. Så jag kan inte svara på det i nuläget.

2. Det kommer också beslutas under mötet nästa vecka, men tidigare har våra viktigaste frågor varit att arbeta för att öka studenters psykiska hälsa, införa ett kostnadstak för kurslitteratur och arbeta för fler studentbostäder.

3. Vi tror mycket på folkrörelsen. Vi kommer gå runt och prata med folk på campus och försöka vara synliga och engagera.

FOTO: Privat

Adam Snygg, Studentpartiet

1. En avpolitisering av kårpolitiken.

2. Avpolitisering av kårpolitiken. Införandet av den studiesociala lokalen (kårpuben). Bättre fördelar för studenter i allmänhet men också förmåner för de som går med i kåren. Mer stöd för studenter och medlemsförmåner helt enkelt.

3. Publicera allt material på engelska eftersom det finns många utbytesstudenter på SU. Vi ska också synas på Campus och prata med studenter genom att främst kampanja på Campus.

jasmin.jpg

Jasmin Jaziri Nouri, Allians för Kåren

1. Många saker men först och främst utvärdera #studietid. Vi vill bl a utvärdera hur året har gått och vad studenterna på Stockholms universitet har fått för sina pengar.

2. Psykisk ohälsa. Kylskåp på Frescati och nya Albano. En utbildning av kvalité oavsett vad man studerar.

3. En stor värvningskampanj på väljare som inte är medlemmar i kåren. AfK vill inte bara höja valdeltagandet i kårvalet utan också antalet kårmedlemmar.