Mer inflytande och veganskt när vårfullmäktige samlades

Igår, den 28 februari, gick terminens vårfullmäktige av stapeln. Ett trettiotal av Stockholms universitets studentkårs styrelse- och fullmäktigeledamöter samlades i Geovetenskapens hus. Tre motioner avhandlades där bland annat transparens och vegansk mat väckte känslor. 

F.V Ledningssekreterare Jonas Maistedt, Talman Mona Hagi, vice ordförande Anton B. Hjelm Samt ordförande Nils Bergmark. FOTO: Elina Gleisner

Studentpartiets Martina Smith var först ut med en motion om att studentkårens föreningar och studentråd ska ha interpellations- och motionsrätt till kårfullmäktige. Kårstyrelsen instämde, med tillägget att detta även skulle inkludera doktorandrådet. Samtliga partier var eniga i det sistnämnda och röstade för. Eftersom detta skulle innebära en stadgeändring kommer ytterligare omröstning ske efter valet innan beslut.

Studentpartiet lade sedan fram en andra motion om att kårpartierna ska lämna in en redovisning av externa medel. Åsikterna delade sig och argumenten var å ena sidan att öka transparensen och å andra sidan att det ökar arbetsbelastningen. Kårstyrelsen yrkade avslag och föreslog istället att valnämnden skulle ta fram ett regelverk kring frågan. Kårstyrelsens förslag bifölls men omröstningen var jämn.

Även sista motionen skapade het debatt. Vänsterns studentförbund Stockholm (VSF) ville att all mat i samband med studentkårens och universitetets evenemang på Campus ska vara vegansk. Allians för Kåren, (AfK) genom Douglas Ahlberg, menade att det skulle innebära ett exkluderande av köttätare. Kårstyrelsen yrkade avslag till förmån för att istället utöka vegetariskt och veganskt utbud. Mötet valde kårstyrelsens linje. 

Den tre timmar långa kvällen gick till sitt slut i mål med att föreningar och studentråd får mer inflytande och att evenemangen på Campus ska sträva efter mer veganska samt vegetariska alternativ. Nästa kårfullmäktige sker 23 maj.