Posts tagged #samhälleochutveckling
Kårpartiernas viktigaste valfrågor

KÅRVAL 2019 Årets kårval på Stockholms universitet äger rum 23 april till 3 maj och i dagarna kungjordes årets uppsättning av kårpartier. Efter att valnämnden enhälligt beslutat att godkänna samtliga partiansökningar ställer återigen fem partier upp i vårens kårval. Men vad vill partierna? #studietid inleder valbevakningen med tre snabba frågor.

Read More
Dåligt stöd för studenter som behöver amma

I mitten på mars föder Gabriella sitt första barn. Det betyder att hon behöver ta pauser för att amma när hon ska skriva sin sista tenta. Men när hon sökt råd och stöd hos universitetet om hur hon ska kunna genomföra tentan har hon möts av motstånd.
– Efter att ha fått nej till anpassning flera gånger frågade jag institutionen vad de tyckte jag skulle göra. De säger bara att jag ska ta studieuppehåll, vilket jag inte vill, och sen säger de nej till alla mina förslag.

Read More