Sju av tio upplever ökad rasism på jobbet

En färsk undersökning som Novus Opinion gjort åt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, visar på att sju av tio tillfrågade akademiker upplever att rasismen ökat de senaste fem åren. Samtidigt tror runt drygt häften att deras chef skulle säga ifrån om en person drog ett sexistiskt eller rasistiskt skämt.

Göran Arrius, ordförande Saco. FOTO: Knut Capra Pedersen

– Att man inte fullt ut litar på att chefer står upp för medarbetarna skapar en rädsla och oro på arbetsplatserna. Saco vill ingjuta mod hos alla att säga ifrån. Kränkande uttalanden ska inte mötas med tysthet utan med svar på tal, säger Göran Arrius, ordförande Saco, i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen tror endast 55 procent att chefen skulle tillrättavisa en person som drar ett sexistiskt eller rasistiskt skämt. 30 procent är osäkra och 16 procent svarar nej. 40 procent av de tillfrågade akademikerna anser även att det skulle vara problematiskt för någon att komma ut som homosexuell bland kollegorna.

– Ingen ska behöva gå till jobbet och ha ont i magen för att de är rädda för att utsättas för påhopp, diskriminering eller gliringar som beror på att man inte är normen. Saco vill lyfta allas ansvar att stävja diskriminering och vardagsrasism på jobbet, säger Göran Arrius i pressmeddelandet.

På sin hemsida ger Saco konkreta tips som alla kan göra för en mer inkluderande arbetsplats.