Internationella kvinnodagen: Svenska män äger dubbelt så mycket.

En sammanställning från tankesmedjan Ownershift visar på att männens innehav av aktier, fastigheter, skog och bilar är nästan dubbelt så stort som kvinnornas, rapporterar DN.

FOTO: Pixabay

Av världens 100 rikaste personer är idag endast tio kvinnor. Och en ny rapport från Ownershift visar på att ägandet i Sverige också det är väldigt ojämnställt.

– Ägande är den ultimata makten. Det handlar om kontrollen över våra liv, säger Emma Heikensten, doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm till DN.

Det är första året som Ownershift sammanställer siffrorna, som bygger på offentlig statistik om bland annat aktie- och fastighetsinnehav. Därför är det svårt att veta hur det varit tidigare och hur trenden är.

Siffrorna visar en genomgripande obalans mellan könen. I Sverige äger männen till exempel 66 procent av det privata aktieinnehavet, 66 procent av bilarna och 62 procent av skogsfastigheterna.

– Jag förväntade mig att det skulle vara dåligt, vilket också bekräftades. Män äger nästan dubbelt så mycket som kvinnor i allt från fastigheter och mark till aktier, säger Emma Heikensten till DN.

Gällande makten över bolagen är dock skillnaderna större. Räknar man huvudmännen i svenska företag så blir siffran 74 procent till männens fördel. 

– Mest förvånande att ingen har samlat ihop den här statistiken tidigare. Det finns väldigt lite forskning, och sedan 2007 saknas dessutom förmögenhetsstatistik i Sverige.

– Alla borde också fundera över beslut som har att göra med ägande i vardagen, säger Emma Heikensten till DN.