Många motioner under terminens första fullmäktige

Terminens första kårfullmäktige blev en relativt timid tillställning de tolv motionerna till trots. Mindre meningsskiljaktigheter avhandlades men i stora drag kantades kvällen av respekt och vänlighet.

Allians för kåren, AFK, stod för tio av de inkomna motionerna och fick se hälften av sina motioner röstas ner. Däribland motionen om krav på kårpartiers oberoende till fakultetsföreningar. AFK menar att det bör ses som skadligt och odemokratiskt att fakultetsförerningar ställer sig bakom ett kårparti inför valet. Dock såg inte kårfullmäktige några problem med det och motionen avslogs. Även AFKs motion om könsneutrala toaletter överallt röstades ner då man istället valde att gå på styrelsens mjukare förslag om att på sikt låta bygga om båstoaletter till singeltoaletter.

Fullmäktige röstade däremot igenom att man ska arbeta för att underlätta för studenter med funktionsnedsättningar, jobba för mer engelsk skyltning och att förbättra utbudet av sommarkurser. I övrigt var det få frågor kårpartierna var helt oeninga om, där debatterna snarare kom att handla om tillvägagångssättet för att nå ett gemensamt mål istället för sakfrågorna i sig.

Felix Lidéri