Svenskt startup-företag testar hur mycket jante du är

De flesta skandinaver känner till Jantelagen. Lagen från Aksel Sandemoses bok “En flykting korsar sitt spår” om den fiktiva staden Jante som vi lärt oss att både älska och hata. Nu har det svenska startup-företaget Mentimeter utvecklat ett quiz som undersöker om du lever i enlighet med den outtalade uppförandekoden.

Testet ger deltagaren "Jantepoäng" och kan göras på svenska eller engelska, så passa på att utmana de internationella studenterna i din närhet, och introducera dem till Jantelagens järnhårda (och kanske även jätterimliga) grepp!


Felix Lidéri