Smältande isar öppnar nya resrutter

Ett containerfartyg har för första gången kunnat korsat Arktis. Isarna har nu smält så pass mycket att en ny transportväg mellan kontinenterna öppnat sig. Nu uttrycker Greenpeace oro för klimatutvecklingen i området.

Det är fraktjättens Maersks 42.000 ton tunga fartyg Venta Maersk som lämnade Rysslands östliga kuststad Vladivostok den 23 augusti, bärandes på rysk fisk och sydkoreansk elektronik som blivit först med att lyckas korsa Norra Ishavet. En rutt som tidigare endast kunde genomföras av mindre skepp men som på grund av den globala uppvärmningen och sommarens ovanligt varma väder smält isarna nu även tillät containerfartyget.

Företrädare för Maersk säger till the Independent att fartyget väntas nå sin slutdestinationen Sankt Petersburg om en vecka då restiden förkortats med drygt två veckor jämfört med alternativen Suez-kanalen eller Godahoppsudden. Man uppger även i ett mail till The independet att resvägen varit ett lyckat engångsförsök men att resvägen ännu inte ses som en ett kommersiellt alternativ då isbrytare behöver bana väg före fartyget. Något som gör resvägen över Arktis fortsatt dyrare än nuvarande alternativ.

Samtidigt som försöket anses lyckat av Maersk skickar den oroväckande signaler om den globala uppvärmningens effekter på de krympande isarna.

Statistik från det nationella snö- och iscentret i Colorado kan också visa på att områdets istäcke endast är en tredjedel av vad det var för fem år sedan.

Den genomförda rutten är samtidigt ett oroväckande tecken för den globala uppvärmningen och de krympande isarna.

Enligt data från det nationella snö- och iscentret i Colorado var områdets istäcke i vintras mindre än en tredjedel av den nivå som kunde uppmättas för fem år sedan.

Sune Scheller, projektledare för Greenpeace i Norden, är nu orolig för området och dess känsliga klimat och belyser riskerna om man kommer börja trafikera rutten med större fartyg, framförallt vid olyckor.

– Det är mer giftigt och svårare att rensa ut från naturen, speciellt i den arktiska miljön där vattnet är så kallt, säger han till the Independent.

Felix Lidéri