Farligt ämne orsaken till polisens avspärrning

Ett farligt ämne hittades i veckan under en genomgång av SUs lagringssytem för kemikalier. Under förmiddagen har polisens bombgrupp funnits på plats för att avlägsna kemikalien, tillsammans med ambulans och räddningstjänst. Stockholms universitet uppger på sin hemsida att kemikalien transporterats från Arrheniuslaboratorernas A- respektive F-hus och att området därmed varit avspärrat.

FOTO: Felix Lidéri

Thomas Hårberg, säkerhetssamordnare på SU, uppger att det var genom universitetets kemikaliehanteringssystem som ämnet upptäcktes.

– Det är helt enkelt ett ämne som har gått ur tiden. Anledningen till att pådraget blivit så stort är att vi vill ta det säkra före det osäkra.

Avspärrningen lyftes strax efter 9 på torsdagsmorgonen.

Hedvig Holgersson