Möt nästa års presidium

STUDIESVEPET Årets valfullmäktige har gått av stapeln och det står nu klart vilka som ska leda kåren under verksamhetsåret 2019/2020. Men vad är egentligen kåren och hur styrs organisationen? Hur går det till när kårpolitiska beslut fattas? Häng med när Alex Norrgrann reder ut Stockholms universitets studentkår. Såklart får vi också träffa det nya presidiet som röstades fram igår.

Medverkande: Martina Cederlid, S-studenter, ordförande för SUS 19/20 och Sofia Holmdahl, Fi-studenter, vice ordförande för SUS 19/20.

Axel Wråkhufvud