Podererat möter: Presidiekandidaterna

FOTO: Redaktionen

DISKUSSION Den 23 maj är det dags för valfullmäktige, och när det är över och klubban har fallit så vet vi vilka som ska styra Stockholms universitet studentkår under verksamhetsåret 2019/2020.

Det betyder att det just nu – under perioden mellan att kårvalet blivit klart och klubban faller på valfullmäktige – pågår intensiva förhandlingar mellan de fem kårpartier som kom in i kårfullmäktige.

En av de viktigaste förhandlingspunkterna är vilka två personer som kommer att bli ordförande och vice ordförande. Presidiet, som kårens operativa ledning kallas, är heltidsarvoderade förtroendevalda på kåren och leder det dagliga arbetet.

Till detta specialavsnitt av Podererat har vi bjudit in presidiekandidaterna för att prata om hur de ser på ledarskap, vad de har med sig för erfarenheter inför ett presidieuppdrag, och hur de ser på möjligheterna att få igenom just sina hjärtefrågor under nästa verksamhetsår.

Medverkande: Sara Berg,Sofia Holmdahl (Fi-studenter), Anton B Hjelm (Studentpartiet), Martina Cederlid (S-studenter) och Carl Tjernell (Vänsterns studentförbund)

Sara Berg