Arbetsförmedlingen görs om från grunden

Efter en skakig vår för Arbetsförmedlingen inleds nu ett omfattande förändringsarbete. Förmedlingen av jobb ska nu överlåtas till privata aktörer och tusentals jobb försvinner från arbetsförmedlingen, rapporterar Dagens Nyheter.

I början på året varslades 4.500 anställda på Arbetsförmedlingen om uppsägning och i mars presenterade ledningen ett förslag om att 130 av landets sammanlagt 242 lokala kontor ska läggas ner.

– Varslen ligger fast. Dels ska mer uppgifter nu utföras av fristående aktörer men också att vi har färre nyanlända. Det gör att det är rimligt med färre anställda på Arbetsförmedlingen, även om det naturligtvis är tufft att behöva göra det så snabbt, säger arbetsmarkndasministen Ylva Johansson (S) till DN.

Bland annat beror varslet på Moderaternas och Kristdemokraternas budget som krymper anslagen till Arbetsförmedlingen. Men även Januariavtalet mellan S, MP, C och L innehåller omfattande förändringar av verksamheten. Där är det Centern som har drivit på för att Arbetsförmedlingens ombyggnad.

– Med det här uppdraget visar vi för Arbetsförmedlingen att den här reformen är på allvar. Nu måste de jobba för att fullt ut förbereda för de idéburna och privata aktörerna, säger Martin Ådahl, C:s arbetsmarknadspolitiska talesperson till DN.

Enligt det nya uppdraget från regeringen ska Arbetsförmedlingen inte längre förmedla jobb utan i stället vara en kontrollmyndighet de privata aktörer som i stället ska bistå de arbetssökande. Utöver kontroller ska Arbetsförmedlingen också bedriva analysverksamhet och arbetsmarknadspolitiska bedömningar samt ha kvar ansvaret för funktionsnedsatta och etableringsuppdraget.

– Arbetsförmedlingen kommer att vara kvar och kommer fortsatt vara en stor och viktig statlig myndighet med många arbetsuppgifter, även om rustningen och matchningen ska utföras av fristående aktörer, säger Ylva Johansson till DN.

Omläggningen av Arbetsförmedlingen ska inledas så snart som möjligt men ska senast den 1 november 2019 redovisa en utredning som särskilt pekar ut vilka delar av reformen som är möjliga att genomföra tidigare än 2021.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen väntas, enligt regeringen, påbörjas under 2020 och ska vara fullt genomförd under 2021.

– Det är en stor förändring och jag hoppas att det blir ett tydligare uppdrag för myndigheten. Det är inte så att vi kastar upp allt i luften och ser hur det landar, väldigt mycket ska fortsätta att bedrivas på arbetsförmedlingen, säger Ylva Johansson.

Martin Ådahl (C) tror att privata arbetsförmedlare kommer att lyckas bättre med att få människor i jobb än vad Arbetsförmedlingen klarat av.

– Trots att Arbetsförmedlingen lägger tiotusentals kronor per år och arbetslös har man inte ens i högkonjunktur lyckats få mer än en mycket liten andel av de arbetslösa in i arbete med egna medel. Byråkratin kostar jättemycket men hjälper inte de arbetslösa, i synnerhet inte de mest utsatta, säger han.

– Det mest grundläggande felet var att de privata aktörerna då fick så stor ersättning bara genom att ta sig an folk så att de kunde leva på det. Då fick man ett antal aktörer som mest bara placerade folk på olika ineffektiva aktiviteter. Det är ett misstag som vi aldrig kommer att göra om, säger Martin Ådahl till DN.

Felix Lidéri