"Kunskap måste ju hela tiden omprövas, fördjupas och förnyas"

FOTO: Hedvig Holgersson

Elin Jönsson

Ålder: 25

Bor: Stockholm

Pluggade: Master i kriminologi

Jobbar med: Utredare på BRÅ

Vad är det bästa med att ha pluggat på universitet?

– Det är väl att man förändras som människa. Man lär sig att bli med kritisk och man lär sig att ifrågasätta sin omvärld. Ju mer man läser desto större blir ens kunskapstörst, man vill veta mer och mer.

– Att kunna granska kritiskt behövs för att vi inte ska fastna i förgivettagna sanningar. Kunskap måste ju hela tiden omprövas, fördjupas och förnyas i takt med att resten av världen gör det.

Vad innebär ditt jobb?

– Jag är alltså utredare på BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Jag jobbar med olika projekt, vi försöker hitta kunskapsluckor och fylla dem med fakta. På så sätt är det likt forskning. Mycket av jobbet på BRÅ handlar ju om att se hur brottsligheten utvecklas, vilka kunskapsluckor det finns kring den och vad rättsväsendet behöver veta för att kunna ta itu med brottsligheten i framtiden. Jag känner att mitt jobb är viktigt, eftersom kriminalitet och allt som hamnar inom kriminologi är något som många har uppfattningar och åsikter om. Det är ständigt under debatt och det är därför viktigt att vi kan föra in konkret kunskap i de här debatterna.

Hur ser du på forskning? Varför behövs det?

– Forskning behövs för att vi ska förstå omvärlden bättre, i takt med att den förändras. En del av krimonologin handlar ju om att man vill bidra med gedigen forskning, kunskap, som kan skapa en bra grund för framtida diskussioner. Det handlar inte bara om att ta fram ny kunskap utan att kontextualisera det. Okej, vi får ett visst statistiskt resultat, men vad betyder det? Statistiken måste sättas i ett sammanhang för att den ska betyda något.

– Det handlar inte bara om att producera empiri utan att tydliggöra den och göra den tillgänglig för allmänheten. Det är viktigt för att etablerade uppfattningar ska nyanseras.

Vad har du för tips till studenter?

– Jag har två tips. Det första är att om man skriver en text, en hemtenta eller uppsats, måste man ha distans till den egna texten. För att texten ska bli bra måste man vara mer reflexiv och kunna se den utifrån. Om man har en vecka till inlämningen, skriv ordentligt i början så att du sedan kan ta en paus från texten och granska den med fräscha ögon innan du lämnar in den. Man pratar ju ibland om att man ska “Kill your darlings” men man måste också kunna “Kill the whole thing” om det skulle behövas. Distansen till det man håller på med är jätteviktigt och det var något som jag försökte göra när jag studerade.

– Det andra tipset är att omge sig med folk man kan prata med om det man studerar. Det är toppen om man “bondar” med någon i sin seminariegrupp eller sin handledare, så att man kan diskutera kunskap och forskning. Man kommer mycket längre med sin tanke när man kan lyfta den med någon annan.

Hedvig Holgersson