FN:s klimatpanel: Kraftiga åtgärder krävs för att stoppa global uppvärmning

Vi kör i högsta fart rakt mot en bergvägg. Vi ser hur den närmar sig men vi gör inget för att bromsa. Tvärtom – vi sätter gladeligen plattan i mattan. Det är kontentan av den rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte i måndags. Men än är det inte för sent att dra i handbromsen.

Under klimattoppmötet i Paris 2015 signerades ett avtal där de flesta av världens länder lovar minska sina utsläpp av växthusgaser. Det gemensamma målet var att begränsa uppvärmningen av jordens medeltemperatur med 2°C - eller ännu hellre 1,5°C - jämfört med före den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet. Hur varje land skulle dra sitt strå till stacken lämnades däremot osagt - tanken var att frivilliga initiativ tillsammans skulle lösa problemet.

Nu snart tre år senare kommer de över 90 forskarna i IPCC med en rapport som säger vilken skillnad det kan bli beroende på om uppvärmningen begränsas till 1,5° eller inte. Bland annat slås det fast att alla världens korallrev står på spel och att havsnivån kommer stiga en decimeter mer om ökningen blir 2°.

Det låter kanske inte så alarmerande i sig, men i slutändan kommer det ge mer extremt väder i form av översvämmade städer och värmeböljor. Skillnaden i temperaturökning kan vara livsavgörande för hundratals miljoner människor.

De initiativ som världens länder hittills kommit med kommer inte på långa vägar räcka. Sedan den industriella revolutionen har medeltemperaturen på jorden redan stigit med en grad. Fortsätter vi leva som nu kommer vi enligt forskarna höja temperaturen med tre. Det är långt ifrån målet om 2° och önskan om 1,5°.

Vad som enligt forskarna behövs är en minskning av utsläppen inom stora sektorer som energianvändning och infrastruktur. Satsningar på teknik för att lagra koldioxid i skog eller under marken är inte nog.

De senaste klimatmodellerna visar att vi redan om tolv år kan ha värmt upp jorden med 1,5°. IPCC uppmanar nu världens ledare att ta sig i kragen och lägga i en högre växel. Eller snarare dra i handbromsen och stoppa kraschen rakt in i väggen.

Läs hela IPCC-rapporten här.

FOTO: Pixabay

Hur funkar global uppvärmning nu igen?

Enkelt uttryckt bildar växthusgaser som koldioxid ett allt tjockare lager i atmosfären som gör att solens strålar får svårare att reflekteras tillbaka ut i rymden. Det gör att mer värme stannar kvar på jorden och påverkar levnadsförhållandena här.

Bland annat stiger vattennivåerna i haven. Det beror på att bindningarna mellan vattenmolekylernas atomer bryts när de blir varmare, och då tar vattnet helt enkelt mer plats.

Jordens temperatur har alltid varierat över tid, men den ökning som nu sker är snabbare och kan härledas till människans påverkan. Forskarna i FN:s klimatpanel är nu oroade över att temperaturökningen kommer gå så fort att hela jordens ekosystem rubbas.

Julia Bardh