60 procent färre vilda djur än 1970

Igår släppte Världsnaturfonden, WWF, sin Living Planet Report 2018 som granskar planetens tillstånd. Rapporten, som är den tolfte i ordningen sedan 1997, visar att världens vilda ryggradsdjur minskat med 60 procent i antal sedan 1970.


FAKTA:


Living Planet Report (LPR), ges ut cirka vartannat år (första gången 1997). I år är det tolfte upplagan. Rapporten ger en bild av trenden för ryggradsdjuren (Living Planet Index) och vad detta betyder för mänskligheten. Rapporten tas fram av WWF i samarbete med Zoological Society of London samt bidrag från ett 50-tal aktörer och forskare – bland annat Global Footprint Network (ekologiskt fotavtryck) och Stockholm Resilience Centre.

Källa: WWF


– Årets rapport är omskakande läsning. Trots globala avtal som ska skydda naturen ser vi en 60-procentig nedgång av antalet ryggradsdjur i världen mellan 1970 - 2014. Det är väldigt, väldigt allvarligt. Nu måste vi mobilisera för att vända trenden. Förlusten av biologisk mångfald måste bli lika viktig som klimatet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, i pressmeddelandet.

Living Planet Index omfattar i år 16 704 populationer av vilda djur inom av 4005 olika arter efter en minskning med 60 procent. Allra värst drabbat är Syd- och Mellanamerika där nedgången är 89 procent. De vilda djuren utgör idag tillsammans endast fyra procent av den totala biomassans vikt. 60 procentens vikt fördelas i tamboskap och 36 procent utgörs av oss människor.

GRAFIK: WWF

En sifo-undersökning visar dessutom att svenskarna har dålig koll på hur det ligger till. 70 procent underskattar hur dåligt det ser ut samtidigt som endast fyra procent svara som det faktiskt ligger till. Endast elva procent säger sig i intervjuer också oroa sig för förlust av biologiskt mångfald. Mest oroar sig människor för klimatförändringar (52 procent), politisk extremism (35 procent), terrorism (34 procent) och miljöförstöring (30 procent).

GRAFIK: WWF

Trots detta lever vi som om vi hade fyra jordklot. Detta placerar oss på fjortonde plats globalt sett i globala fotavtryck, långt över det globala snittet 1,7 klot. Till länder med högre högre fotavtyck räknas bl a Qatar, Luxemburg, Förenade Arabemiraten, Kuwait och USA.

– Nedgången och förlusten av vilda djur och växter har nått farliga nivåer. Nu måste vi vända kurvan uppåt för biologisk mångfald. Utan fungerande och friska ekosystem, som förser oss med jord, luft, vatten och hav, blir vi alla förlorare, säger Vicki Lee Wallgren, chef för WWFs arbete med skog och arter, i pressmeddelandet.

– Naturen måste värderas högre och bli viktig för beslutsfattarna. Det är dags att få upp frågan på den politiska dagordningen och få upp engagemanget hos människor. Vi har en unik möjlighet att trycka på inför supermiljöåret 2020, då flera globala avtal ska omförhandlas och där vi vill se höjda ambitioner och mål, säger Vicki Lee Wallgren.

Sara Berg