Högsta valdeltagandet på 30 år när årets kårval avgjorts

Det blev en kraftig ökning av valdeltagandet i Stockholms universitets kårval inför läsåret 19/20. 21,17 procent av kårens medlemmar röstade, vilket är en ökning med 8,87 procentenheter jämfört med föregående år och det högsta valdeltagandet sedan 1988.

FOTO: SUS

Flest röster fick Vänsterns studentförbund med 28,47 procent och 12 mandat. Därefter följde Studentpartiet med 26,14 procent och 11 mandat, S-studenter med 19,44 procent och 8 mandat, Allians för Kåren med 15,10 procent och 6 mandat och Fi-studenter med 10,8 procent och 4 mandat.

Kårens ordförande, Nils Bergmark (S-studenter), är mycket nöjd med att målet på över 20 procents valdeltagande nu uppnåtts.

– Vi har nära inpå fördubblat valdeltagandet från förra året efter ett fantastiskt arbete av ideellt engagerade och alla som jobbar på kåren under valperioden. Det är det högsta valdeltagandet på över 30 år, jag är såklart idag väldigt stolt över att vara en del av studentkåren 2019.

Läs hela valresultatet i detalj här:

Felix Lidéri