MORALPANIK - Gränser och gränslöshet

avsnitt+9.jpg

MORALPANIK är podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför genom att fråga sig; vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik, eller kan man komma undan med en lätt skamvåg?

I detta avsnitt: Hur ska man som student och människa förhålla sig till gränser i vardagen? Är det t ex ok att vara barnvakt åt sin studierektors barn och får man ”outa” om en kursare äter samma lunch varje dag? Sara, Jim och Stefanie diskuterar på ett moraliskt plan gränser och gränslöshet i månadens avsnitt av Moralpanik.

Axel Wråkhufvud