Lågt valdeltagande riskerar att urholka kårernas trovärdighet

STUDIESVEPET På Sveriges lärosäten är det kårernas jobb att representera studenter och säkra studentinflytande, men det låga valdeltagandet i kårval riskerar att urholka kårernas trovärdighet.

Vad händer med kårernas legitimitet när valdeltagandet inte ens kommer över 16% och ibland kan vara så lågt som 2%? Vilka konsekvenser får det låga valdeltagandet för det lagstadgade studentinflytandet? Och vems ansvar är det att se till att studentinflytandet faktiskt fungerar som det ska?

Med anledning av att kårvalrörelsen på SU just har dragit igång diskuterar Alexander Norrgrann studentinflytande, kårval och konsekvenser av att så få studenter röstar i kårval med studenter på SU och Andrea Amft, utredare på Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som har gjort en kartläggning av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande. Häng med!

Medverkande: Alexander Norrgrann, Amanda Spångberg, Lisa Nevestveit, Filippa Benfari, Kristofer Wallenius, Niklas Stiernborg, Hugo Nabo och Andrea Amft.

Sara Berg