Vad görs för att komma tillrätta med bristerna i studentinflytandet?

STUDIESVEPET I veckans avsnitt tar sig Alexander Norrgrann längre in i frågan om hur studentinflytandet egentligen fungerar på Sveriges lärosäten. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har efter en kartläggning 2017 lämnat ett flertal rekommendationer till Universitetskanslersämbetet på saker som bör ses över för att stärka studentinflytandet, så vad händer på regeringsnivå? Är det någon på utbildningsdepartementet som jobbar med förslag till förbättringar? Och hur jobbar de som är ansvariga för studentinflytandet på Stockholms universitet? Vad gör universitetet och vad gör Stockholms universitets studentkår för att komma tillrätta med t ex det låga deltagandet i kårvalet? Häng med!

Medverkande:
Clas Hättestrand, prorektor, Stockholms universitet
Anton B Hjelm, Vice Ordförande, Stockholms universitets studentkår

Sara Berg