Arbetsförmedlingen varslar 4.500 medarbetare

Anledningen är den kraftfulla åtstramningen i M/KD:s budget som röstades igenom i december. Neddragningarna kommer beröra verksamheter i hela landet och förhandlingar med fackliga representanter har inletts angående antalet anställda på berörda orter.

FOTO: Margareta Bloom Sandebäck

– Det är ett tungt beslut vi har tagit. Vi kommer att göra allt för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bland annat genom Trygghetsstiftelsen, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Däremot fortsätter utvecklingen av digitala arbetsförmedlingstjänster och IT-system som planerat och undantas besparingarna. Digitaliseringen ses som nödvändig i för att man ska kunna bistå med de verktyg som arbetssökande och arbetsgivare behöver.

Besparingarna som Arbetsförmedlingen gjort för 2019 motsvarar en minskning av förvaltningsbudgeten (där kostnader för personal ingår) med 800 miljoner kronor jämfört med 2018. Dessutom får Arbetsförmedlingen 4,5 miljarder kronor mindre i år för programinsatser för arbetssökande.

– Januariavtalet innebär stora förändringar för Arbetsförmedlingens uppdrag. Det blir smalare och mer fokuserat. Förnyelsen av myndigheten och den digitalisering vi genomför har lagt en god grund för att fortsätta leverera på en hög nivå, säger Mikael Sjöberg.

Under onsdagseftermiddagen presenterades utredningen som ska “göra Arbetsförmedlingen mer effektiv”.

Felix Lidéri