Avhoppen på lärarutbildningarna ökar igen

Lärarutbildningen har under de senaste åren brottats med en rad svårigheter. Allt ifrån ifrågasatt kvalitet, till höga grader av avhopp. Enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har andelen avhopp bland de som påbörjar sina lärarutbildningar ökat igen. Men jämför man med siffror från 2011, då den nya lärarutbildningen infördes, är avhoppen färre nu.

BILD: UKÄ

Genom att jämföra antalet studenter som påbörjat en utbildning ett läsår med antalet som var registrerade nästa år har UKÄ kunnat ge en indikation på på genomströmningen på utbildningen.

Mätningarna visar att andelen avhopp på alla program över tid har minskat eller stått still, men enligt de senaste mätningarna så har avhoppen bland de som började mellan 2015 och 2016 ökat igen.

Man kan också se vissa skillnader mellan kvinnor och män. Män hoppar av sina utbildningar i högre grand än kvinnor. Skillnaden är störst inom förskollärarutbildningen där 19 procent av kvinnorna och 38 procent av männen som påbörjat sin utbildning HT 16 hade hoppat av innan sitt andra läsår.

Felix Lidéri