Akademiska kulturen hinder i arbetet mot sexuella trakasserier

Enligt en ny rapport från Universitets- och högskolerådet, UHR, är den akademiska kulturen och strukturen de största hindren i arbetet mot sexuella trakasserier.

UHR:s generaldirektör Karin Röding. FOTO: Eva Dalin

Enligt UHR:s studie bör varje lärosäte utgå från den egna organisationen samt forskning för att lösa problemen, skriver UHR i ett pressmeddelande. De är på regeringens uppdrag som UHR undersökt hur universitet och högskolor förebygger sexuella trakasserier och hur de agerar i misstänkta fall. Rapporten visar att inget lärosäte har hittat några heltäckande lösningar för hur de ska hantera frågan.

– Att informera och utbilda är viktigt men räcker inte för att stoppa sexuella trakasserier, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i pressmeddelandet. Lärosätena måste arbeta mer förebyggande: Analysera den egna organisationen och ta stöd från forskningen och sedan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Man är också överens om att doktorander är ett extra utsatt grupp, men att inga riktade åtgärder genomförs för denna grupp av något lärosäte.

– Doktoranderna blir väldigt ensamma i sin utbildningssituation och bör därför uppmärksammas särskilt, säger Karin Röding i pressmeddelandet. Rädsla för repressalier är fortfarande ett allvarligt problem, trots att lärosätena har försökt se till att den som anmäler sexuella trakasserier ska kunna göra det utan risk.

– Få lärosäten lyfter fram att de aktivt försöker motverka repressalier mot dem som anmäler, säger utredaren Aleksandra Sjöstrand i pressmeddelandet. Det finns heller inte så många vetenskapliga utvärderingar som beskriver lämpliga rutiner för att förhindra repressalier.

När ledningens stöd till de kvinnor som anmält trakasserier brister så lämnar de i många fall sin arbetsplats.

– Effekten blir att nästa kvinna som utsätts för trakasserier drar sig för att göra en anmälan. Tilltron till ledningen minskar när den inte tar itu med problemen. Det skapar en tystnadskultur, säger Karin Röding i pressmeddelandet.

Se UHR:s seminarie av studien nedan.

Felix Lidéri