15 miljoner extra årligen till fuskbekämpning

Finansminister Magdalena Andersson presenterade under onsdagsmorgonen 2019 års höstbudget. I den tilldelas Universitets- och högskolerådet, UHR, 15 miljoner kronor extra årligen mellan 2020 och 2022 för att motverka fusk.

FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Denna resursförstärkning är välkommen. Vi är tacksamma att statsrådet Matilda Ernkrans har hörsammat vår skrivelse 2019-06-20 till regeringen, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande.

UHR menar att högre utbildning är också en del av landets välfärdssystem eftersom högre utbildning som är kostnadsfri för de flesta i Sverige och som samtidigt ger studenter rätt till studiemedel.

– Den som antas genom att ha fuskat på högskoleprovet kommer alltså i åtnjutande av det generalla välfärdssystemet. Att stävja fusket är en fråga om rättvis antagning och att ingen ska ta en utbildningsplats från någon annan på felaktiga grunder, säger Karin Röding.

Regeringen motiverar beslutet ytterligare med att högskoleprovet ”fyller i dag en viktig funktion som en väg in till högskolan. Det har under senare år uppdagats att det förekommer organiserat fusk vid högskoleprovet. Det är angeläget att fusk på högskoleprovet stoppas och att ingen som fuskat sig till ett resultat på provet kommer in på bekostnad av en sökande vars resultat baseras på faktiska kunskaper och förmågor. Fler åtgärder för att förhindra fusk är därför nödvändiga."

Felix Lidéri