Psykisk ohälsa fortsätter öka bland unga

Psykisk ohälsa ökar bland unga, det visar en studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som nyligen publicerades. Ökningen är som allra störst bland tjejer, där mer än hälften av de tillfrågade upplevde stress, oro och sömnbesvär varje dag eller flera gånger i veckan.

FOTO: Pixabay

I slutet av augusti publicerades en ny studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, som undersöker psykisk hälsa bland ungdomar. Den nya studien visar att allt fler unga lider av stress, oro och sömnbesvär – de vanligaste symptomen för psykisk ohälsa.

Rapporten visar att det finns en tydlig skillnad mellan kön när det kommer till psykisk ohälsa. Ungefär 60% av alla tjejer mellan 16-29 år uppger att de har symptom för psykisk ohälsa varje dag eller flera gånger i veckan. Bland de unga killarna uppger endast 36% att de lider av antingen stress, sömnbesvär eller oro.

Även om det finns stora skillnader mellan könen kan man hos båda se tydliga ökningar av psykisk ohälsa sedan jämförelseåret 2007, då 42% av tjejerna respektive 26% av killarna upplevde psykisk ohälsa dagligen eller flera gånger i veckan.

Ingemar Dahlgren, chef på sektionen för studentstöd och ansvarig för studenthälsan på Stockholms universitet, menar att man är medveten om att unga lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än tidigare. Dessutom menar Ingemar att det finns undersökningar som pekar på att studenter i genomsnitt är mer drabbade än arbetande unga i samma åldersspann, men att det är svårt att dra generella slutsatser.

-Till oss kommer ungefär lika många varje år, trycket har inte ökat. Vi ser dock att komplexiteten ökar, det är fler som har svårare problematik än tidigare. Det finns en ökning av studenter med psykiatriska diagnoser som söker särskilt pedagogiskt stöd.

Vad finns det för hjälp att få?

-Det går bra att boka en tid hos våra medarbetare, Studenthälsan i Stockholm har sjuksköterskor, kuratorer och psykologer som tar emot för individuella samtal. Studenter kan också komma på våra workshoppar som vi har i Studenthuset. De handlar om hur du bättre kan ta hand om dig själv, medicinsk yoga, återhämtning, sömn med mera.

Upplever du symptom för psykisk ohälsa? På studenthälsans hemsida hittar du råd och stöd, samt information för vilken hjälp som finns att tillgå.

Hedvig Holgersson