Stockholms universitet utses till Europauniversitet

För att göra det lättare för studenter, doktorander och forskare att röra sig mellan universitet har EU beslutat att utse fem svenska universitet till så kallade Europauniversitet. Stockholms universitet är ett av dem, rapporterar SR.

FOTO: Felix Lidéri

Satsningen, som under de tre första åren väntas kosta 900 miljoner kronor, inkluderar fem svenska universitet. Stockholms universitet ingår i två olika nätverk och KTH, Lunds, Linköpings och Göteborgs universitet i ett vardera.

– Det här betyder att vi tillsammans med våra allierade universitet kan stärka samarbetet för forskning, utbildning och innovation inom Europa, säger Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet till SR.

Felix Lidéri