DO granskar universitetens diskrimineringsförebyggande arbete

Sedan diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder förändrades 2017 ska alla universitet och högskolor arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av studenter och sökande. Nu ska DO kontrollera huruvida högskolor och universitet uppfyller diskrimineringslagens krav, skriver man i ett pressmeddelande.

BILD: TT/DO

I våras kunde #studietid rapportera om Gabriella som väntade barn strax innan sin sista salstenta trots ansträngningar och tidig kontakt med både institutionen och lärare inte kunde varken fick skriva tentan tidigare eller ges amningspauser.

SU menade då att det saknades lokala direktiv för både institutionerna och universitet att förhålla sig till gällande mammor som behövde amma. Man ansåg också att "arbeta aktivt" inte innebar att direkt möjliggöra, trots att man själva i sin plan för lika rättigheter och möjligheter skrivit: Sedan den 1 januari 2017 ska arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen även omfatta möjligheter att förena studier med föräldraskap. Till exempel kan det handla om att utse kontaktperson för studerande med föräldraansvar, hur undervisningen organiseras och när den förläggs, och om det finns särskilda behov när det gäller lokalerna.

Sedan dess har universitet reviderat sina riktlinjer för examination och slår nu fast att examinationstillfällen som är längre än tre timmar bör erbjuda en paus för amning.

Nu ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, genomföa en tillsyn och kontrollera att högskolorna följer de krav som diskrimineringslagen ställer på utbildningsanordnares arbete med så kallade aktiva åtgärder. Man ska bland annat kolla på sexuella trakasserier och möjligheterna att kombinera studier med föräldraskap.

– Arbetet med aktiva åtgärder är mycket viktigt, eftersom det tar sikte på risker för diskriminering. En grundtanke med reglerna är att högskolorna själva ska förebygga att någon blir diskriminerad, säger Gustav Staaf, utredare på rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende i DO:s pressmeddelande.

I den nya diskrimineringslagen från 1 januari 2017 krävs bland annat att högskolorna ska utgå från den egna verksamheten genom att aktivt undersöka eventuella risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Därefter ska man analysera orsakerna, genomföra åtgärder och därefter följa upp sitt arbete med utredningar.

– Högskolorna ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder fortlöpande, oavsett om de känner till att något har inträffat eller inte. Vår tillsyn syftar till att kontrollera att det här arbetet utförs och dokumenteras i enlighet med diskrimineringslagens krav, säger Gustav Staaf i pressmeddelandet.

DO har också skapat en e-utbildning om studenter rätt i högskolan. Där ges både personal och studenter kunskap om hur högskolor kan arbeta utifrån diskrimineringslagen. Utbildningen är också anpassad till den roll som du har på universiteten eller högskolan.

– Arbetet med aktiva åtgärder kan i viss utsträckning anpassas till den egna verksamheten. För att kunna anpassa arbetet är det viktigt att känna till vilka krav diskrimineringslagen ställer. DO:s e-utbildning kan vara ett stöd i det, säger Gustav Staaf.

Du hittar e-utbildningen här.