Fler kvinnor blir doktorander

Under 2018 började 3080 doktorander en forskarutbildning, 100 färre än året innan. Däremot väntas siffran justeras upp då rapporteringen släpar efter. Under 2017 kom till exempel ytterligare 120 doktorandnybörjare i efterrapporteringen, det rapporterar UKÄ.

BILD: UKÄ

I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) statistik över antalet personer som påbörjar en doktorandutbildning kan man också se att lika många kvinnor som män blir doktorander. Den högsta siffran sen 2004. I början på 1990-talet stod männen för två tredjedelar.

De ämnesområde med flest nybörjare är medicin och hälsovetenskap med 1010 nybörjare och 62 procent kvinnor. Flest män finns inom teknik och naturvetenskap med 64, respektive 61 procent.

Två tredjedelar hade anställning som doktorand, och 58 procent var studerande på heltid.

Det finns även ett stort intresse för utländska studenter att göra sin doktorandutbildning. 42 procent av doktorandnybörjarna kom från utländska universitet. Av den gruppen var 46 procent kvinnor.

Läs mer om UKÄ:s statistik över doktorander här.

Felix Lidéri