Stockholms universitet ändrar riktlinjer för examination vid amning

#studietid kunde slutet av februari rapportera om Gabriella, som trots en tidig dialog gällande sin graviditet nekades möjlighet till amning då hennes sista tentamen var schemalagd två veckor efter beräknad förlossning. Nu har SU ändrat sina riktlinjer för examination och slår fast att examinationstillfällen som är längre än tre timmar bör erbjuda en paus för amning.

FOTO: Felix Lidéri

Anna Svanström, Studentombud vid Stockholms universitets studentkår tycker beskedet är glädjande, och menar att det är en direkt konsekvens av att Gabriella valde att berätta om svårigheterna hon hade med sin institution.

– Även om den enskilda studenten aldrig fick det stöd hon behövde, är det här är ett framsteg för alla studenter vid Stockholms universitet. Förhoppningsvis kan detta ge ringar på vattnet för att att studenter vid andra lärosäten i Sverige som inte har denna rätt höjer sina röster för att likabehandlas.

Gabriella gick till slut över tiden två veckor, och kunde därför klara sin tenta, utan amningspauser, innan hon två dagar senare födde en dotter.

– För det första är jag jätteglad att mamma (Gabriella, reds. anm.) och barn mår bra. Sen är jag missnöjd över att institutionen inte har sträckt ut handen ens efter den mediala uppmärksamheten. Som studentkår uppskattar vi att den centrala administrationen fångar upp en så pass viktig fråga sent i handläggningen i revideringen av de lokala reglerna. Det ger en fingervisning till den specifika institutionen, men även alla institutioner vid SU, att personer med barnansvar ska likabehandlas, säger Anna Svanström.

Gabriella har också anmält SU till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som ännu inte tagit ställning till om en utredning kommer att inledas.