Stockholmsuniversiteten förenas i ny allians

Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH har skrivit under en alliansöverrenskommelse. Syftet är att stärka utvecklingen i Stockholm samt synliggöra universitetens forsknings- och utbildningsmiljö, skriver SU i ett pressmeddelande.

FOTO: Felix Lidéri

Man vill genom överenskommelsen, som skrevs under av de tre rektorerna måndagen den 27 maj, bland annat skapa förutsättningar för universitetsövergripande forskning och utbildning. Man hoppas även kunna stärka verksamhetsstödet vid universiteten.

– Med ett i stort sett sammanhängande campus och en dynamisk akademisk miljö är våra lärosäten en viktig förutsättning för såväl forskning och utbildning som tillväxt i Stockholmsregionen, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet i pressmeddelandet.

Det nya samarbetet blir ett i raden av flera andra samarbeten som bland annat SU redan bedriver. Däribland SciLifeLab, ett forskningsammarbete mellan Stockholmsuniversiteten och Uppsala, som bedriver internationell forsknining i molekylär biologi. Och tack vare det nya Stockholmssamarbetet har man kunnat sluta ytterligare samarbetesavtal med Tokyo universitet.

– Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt och främja mötet mellan olika discipliner och därmed höja kvaliteten på våra verksamheter, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet i pressmeddelandet.

Överenskommelsen betyder inte att universiteten på sikt kommer slås ihop. Däremot kommer vissa gemensamma funktioner inrättas för Stockholm trio, till exempel ett samordningssekretariat.

– Vi vill visa potentialen i detta samarbete och hur stärkandet av den samlade akademiska miljön i Stockholm kommer att gagna staden, regionen och Sverige, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid KTH i pressmeddelandet.


 #studietid har sökt SU för en kommentar utan framgång.

 

Felix Lidéri