Valfullmäktige: nytt, rödrosa presidium och stadgeändring

Årets upplaga av valfullmäktige blev en långdragen historia med många, långa replikskiften, ett helt nytt presidium och stadgeändringar som nu ger bland annat kårföreningar motioneringsrätt. 

Martina Cederlid (S-studenter) och Sofia Holmdahl (Fi-studenter) FOTO: Felix Lidéri

Kvällen inleddes med att nuvarande ordförande för kåren, Nils Bergmark, välkomnade fullmäktige och tackade för allas arbete under det gångna verksamhetsåret. Därefter tog valdes Anton Jägare till talman för det kommande året. En roll han snabbt fann sig i bredvid mötessekreterare Jonas Maistedt.


Kårstyrelsen verksamhetsåret 2019/2020

Martina Cederlid, S-studenter

Carl Tjernell, VSF

Sofia Holmdahl, Fi-studenter

Anton Hjelm, Studentpartiet

Jasmin Jaziri Nouri, AfK

Victoria Sezgin, VSF

Karin Bohman, Studentpartiet

Martina Smith, Studentpartiet


Efter vårens höga valdeltagande hade den nya mandatfördelningen tvingat partierna till kreativa lösningar när kårstyrelse och presidium skulle tillsättas. Efter veckor av kohandel röstade en relativt enig (Allians för Kåren, AfK, yrkade på avslag) fullmäktige fram Martina Cederlid från S-studenter som ordförande för kåren verksamhetsåret 2019/2020. För viceposten fanns däremot skilda viljor. Efter en sluten votering mellan Vänsterns Studentförbunds (VSF) Carl Tjernell och Fi-studenters Sofia Holmdahl så vann slutligen den sistnämnda fullmäktiges förtroende med 23 röster mot 18. 

Studentpartiet, som blev andra största parti i valet kunde istället belönas med tre platser i kårstyrelsen, som under kommande år kommer bestå av åtta stolar istället för tidigare sju. VSF fick två platser, sen delade resten på varsin plats. 

Därefter följde sex motioner med varierade meningsskiljaktigheter. Först röstades VSF:s två motioner igenom med smärre korrigeringar. Kåren ska nu verka för att universitetet ska kräva institutioner att publicera kurslitteraturlistor minst tre månader innan kursstart. VSF:s andra motion baserades på #studietids granskning över universitetets flygande. De yrkade på bland annat på att kåren ska verka för att universitetet sätter upp konkreta och mätbara mål i sin miljöpolicy och att universitetets och SUS flygresor ska klimatkompenseras. De fick igenom fem av sina sex yrkanden. Kårfullmäktige ansåg inte det möjligt för att SUS att helt undvika flyg under kommande år.

Sen följde fyra motioner från AfK. Först ut yrkade de på ett verkställande utskott med arbetsgivaransvar, samt att riva upp kårstyrelsen fullmakt till presidiet. Motionen avslogs av fullmäktige. Deras andra motion som yrkade på att SUS ska arbeta för att anställda på universitetet ska ha så bra kunskap om könsidentitet och inkluderande språkbruk bifölls. Motion nummer tre från AfK yrkade på att stoppa allt produktion av #studietid under tiden man, tillsammans med alla kårpartier, utrett frågan om dess driftsform. Motionen avslogs. AfK:s sista motion kändes väl igen av fullmäktige. För tredje gången yrkade AfK, med en mildare formulering, på att förhindra att fakultetsföreningar och partier tar ställning inför kårval. Även denna motion avslogs. 

Slutligen klubbades budget och en stadgeändring igenom utan större väsen då diskussion redan avhandlats under vårfullmäktige. Nu ges studentkårens föreningar, studentråd och doktorandråd interpellations- och motionsrätt till kårfullmäktige.

 

Felix Lidéri