UHR släpper tjänst som räknar ut vad din utlandsexamen är värd

Har du en examen från utlandet och funderar över vad den kan vara värd när du söker till utbildningar och jobb i Sverige? Universitets- och högskolerådet, UHR, har nu tagit fram en tjänst som översätter och värderar den examen som du tagit till en svensk motsvarighet.

FOTO: robtowne0/Pixabay

– Det är viktigt att ta tillvara kompetensen hos de hundratusentals personer i Sverige som har en utbildning från ett annat land, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR i ett pressmeddelande.

Den så kallade bedömningstjänsten ska göra det lättare för både arbetssökande och arbetsgivare att förstå vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige. Det blir därmed lättare för arbetsgivare att rekrytera personer med rätt kompetens.

Bedömningstjänsten visar också information om vad en utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller högskoleutbildning motsvarar i Sverige.

I tjänsten finns bedömningar av närmare 500 utbildningar från 37 länder. Du hittar bedömningstjänsten här.

Däremot finns det inga planer på att utveckla en omvänd funktion där du ges möjlighet att se vad dina svenska betyg skulle motsvara utomlands. UHR:s presskontakt Karin Andrén förklarar beslutet via mejl.

– UHR:s uppdrag är att bedöma utländska utbildningar för personer som vill arbeta eller studera vidare i Sverige. Vi bedömer inte vad svenska utbildningar motsvarar i andra länders utbildningssystem och har därför inga planer på att ta fram en webbtjänst för detta ändamål.

– Även andra länder har dock myndigheter som bedömer vad utländska utbildningar motsvarar i deras respektive utbildningssystem. På EU-nätverket Enic-Narics webbplats finns mer information och kontaktuppgifter, skriver Karin Andrén.

Felix Lidéri