Nätverkande viktigt när universitetsanställda reser utomlands

I april kunde #studietid visa på att de anställda på Stockholms universitet flyger för nästan en miljon kronor i veckan och runt 1200 varv runt jorden, varje år. Nu har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, presenterat en statistisk analys gjord ihop med SCB över i vilka ärenden de anställda faktiskt reser.

KÄLLA: Utlandstjänstgöring vanligast bland professorer och meriteringsanställda, UKÄ 2019

UKÄ:s enkätundersökning visar drygt 19 procent av den forskande och undervisande personalen på landets högskolor någon gång under 2017 varit utomlands i i arbetet. Man kan också se att de allra flesta som reser utomlands i tjänsten är professorer eller meriteringsanställda som då framförallt bedriver forskning. Det är också fler från stora breda universitet och fackinriktade universitet än nya universitet och högskolor. Även mellan forskningsämnesområdena skiljer sig mängden utlandsresor. Mest reste man inom naturvetenskap där 31 procent uppgett att de rest utomlands under 2017, sen kom forskningsområdet lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, där 25 procent uppgett att de rest utomlands under 2017. Inom humaniora och konst är siffran 21 procent, inom teknik 19 procent, inom samhällsvetenskap 18 procent, och inom medicin och hälsovetenskap 16 procent.

KÄLLA: Utlandstjänstgöring vanligast bland professorer och meriteringsanställda, UKÄ 2019

Studien visar också att drivkraften bakom den internationella mobiliteten är "karriärutveckling och byggande av nätverk". UKÄ kunde också se att det är vanligare att män reser än kvinnor.

Felix Lidéri