40 indragna högskoleprovsresultat efter högskoleprovshärvan

Efter att HP-hjälpen, leverantören av fusk till högskoleprovet, åkt fast och deras kundregister avslöjats har nu Universitets- och högskolerådet, UHR fattat beslut om att återkalla resultatet för 40 personer.

FOTO: Pixabay

– Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och det får konsekvenser, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR i ett pressmeddelande.

Det var i januari som Norrköpings tingsrätt dömde 23 personer för att ha fuskat på högskoleprovet. I februari fattade UHR beslut om åtgärder mot dessa samtidigt som de fortsatte utreda andra fuskmisstänkta som, enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökning, funnits med i HP-hjälpens kundregister.

Om personer kommit in på högskoleutbildningar på sina framfuskande provresultat kan nu universiteten och högskolorna nu ta tillbaka besluten om antagning.


Hur går det till när någon anmäls för fusk?

Vid misstanke om fusk analyserar UHR misstänkta provsvar, jämför med tidigare prov­resultat och går igenom eventuella tjänsteanteck­ningar från provledare på nytt. Varje provdeltagare får tre veckor på sig att bemöta misstankarna innan UHR tar beslut. UHR:s beslut går inte att överklaga och därför är kraven på hanteringen högt ställda.

UHR utreder ytterligare ett åttiotal fall av misstänkt fusk. Det gäller högskoleprov som skrevs hösten 2017 och våren 2018. Beslut om dessa fattas i maj.


KÄLLA: www.uhr.se

Beslutet innebär att 40 personer blir av med sina resultat på högskoleprovet. 29 av dem har kommit in på högskoleutbildning på sina nu återkallade provresultat. De åtta berörda universiteten och högskolorna har informerats om detta, som nu kan ta tillbaka sina beslut om antagning.

Stockholms universitet har idag två studenter som antagits på indragna resultat. Enligt Jerker Dahne, avdelningschef på Studentavdelningen, kommer beslut om studenternas framtid fattas inom kort.


– Vi har fått uppgifterna av UHR och nu ska vi se över om studenterna har använt sina högskoleprovsresultat för att komma in på sin utbildning. Har de det så kommer rektor besluta om att deras antagningsbeslut ska dras in om några veckor.

Däremot finns det idag ingen juridisk grund för att dra in de högskolepoäng de tagit under sin utbildning.

– Frågan har diskuterats på regeringsnivå. Men vi på SU följer idag riktlinjer från UKÄ om rättssäker examination. Och där har vi inga belägg för att dra in deras intjänade poäng.

Felix Lidéri