Forskningsdatabasen läggs ner

Stockholms universitet forskningsdatabas lägger ner i sommar. Det skriver SU på sin interna medarbetarsida. Anledningen sägs vara att det "inte längre går att underhålla den tekniska lösningen för databasen”.

I höstas kunde vi på #studietid visa på att SU:s egna forskningsdatabas uppvisade stora brister i både sin täckning och sin pålitlighet. Nu väljer alltså SU att lägga ner tjänsten och hänvisar den som söker information om forskning till "berörd institution" eller till vetenskapsrådets nationella databas SweCRIS.

Avvecklingen påbörjas 31 mars. Då kommer det inte gå att ladda upp ny information. 1 juni är databasen helt stängd för användning. Anledningen är, enligt SU själva att "den tekniska lösningen för Forskningsdatabasen inte längre går att underhålla utan att göra nya investeringar". Och då man "inte hittat någon tjänst som enkelt kan ersätta Forskningsdatabasen" väljer man att helt släcka tjänsten.

Den som vill ta del av innehållet har fram till sista maj att begära ut det via mejl, innan SU arkiverar databasen.

FOTO: Niklas Björling/Stockholms universitet

“Vi såg att databasen inte fungerade så som vi hade hoppats. Leverantören av databasen bytte under tiden ägare tre gånger och det blev massa problem.”

Maryam Hansson Edalat, avdelningschef på Avdelningen för forskningsstöd, Stockholms universitet

Maryam Hansson Edalat, avdelningschef på Avdelningen för forskningsstöd, menar att beslutet kommer efter en process där man under lång tid tittat på bristerna med databasen men att man undersöker möjligheterna att ersätta den.

– Vi såg att databasen inte fungerade så som vi hade hoppats. Leverantören av databasen bytte under tiden ägare tre gånger och det blev massa problem. Vi har ansträngt oss i flera år för att få den att fungera.

Att beskedet kommer nu menar Maryam Hansson Edalat är en del av en digitaliseringsprocess.

– Vi har försökt att hitta andra lösningar men har ingen bra i nuläget. Vi inväntar också ett omfattande digitaliseringsarbete på SU och vi får förhoppnings ett nytt alternativ till databas snart. Men vi kan inte lova någonting än.

Eino Örnfeldt, Förvaltningschef på SU, är den som fattat beslutet om databasens nedläggning. Han pekar på de tekniska bristerna även på den bristande kvaliteten på innehållet som skäl för att forksningsdatabasen lägger ner.

FOTO: Niklas Björling/Stockholms universitet

“Det tekniska systemet har stora brister och de tekniska utvecklingsmöjligheterna är i princip obefintliga. Kvaliteten på informationen som finns där idag är långt ifrån fullständig.”

Eino Örnfeldt, förvaltningschef, Stockholms universitet

– SU har i tio år haft ambitionen att få till en fungerande central databas för pågående projekt, men det har fört med sig fler definitionsmässiga och organisatoriska problem än vi från början kunde förutse, samtidigt som omvärlden förväntningar har förändrats. Det tekniska systemet har stora brister och de tekniska utvecklingsmöjligheterna är i princip obefintliga. Kvaliteten på informationen som finns där idag är långt ifrån fullständig, svarar Eino Örnfeldt via mejl.

Varför kommer detta besked nu? Ni har ju tidigare pratat om att ta krafttag för SU:s digitalisering och ni har samtidigt, under hösten pratat om att "se över" databasen, inte stänga ner den.

– Stockholms universitet strävar även framgent efter att vara transparanta kring den forskning som bedrivs här. Just nu pågår grundläggande översyn av SU:s webb samt att vi utreder hur vi skall lagra och tillgängliggöra forskningsdata. Det eventuella behovet av en framtida separat forskningsdatabas måste vägas in dessa sammanhang.