Transhumanism på frammarsch

Tranhumanism, filosofin/ideologin som förespråkar att vi med hjälp av teknik förbättrar oss själva, båden mentalt och fysiskt, är på frammarsch i Sverige. Idag har drygt 5 000 svenskar opererat in mikrochip i kroppen för att göra sin liv enklare, skriver forskning.se.

FOTO: Pixabay

Det blir allt vanligare med kroppsmodifieringar i Sverige. Inte bara sådana som sitter utanpå huden utan även modifikationer under huden. Biohacking, som har sina rötter inom transhumanismen, växer snabbt och idag har över 5 000 svenskar skaffat mikrochip i handen som kan användas till exempelvis nycklar och som resekort på SJ. 

Enligt Moa Petersén, lektor i digitala kulturer vid Lunds universitet, kallas Stockholm för världens andra Silicon Valley på grund av antalet start-up-företag och den växande bioteknologiska sektorn. Enligt Moa Petersén är det ingen slump att rörelsen är så populär i Sverige.

– Vi svenskar har en traditionellt stark tillit till staten och kan därför obekymrat testa på teknik som möjligtvis lämnar ut vår personliga data. Svenskar har också en stark tilltro till allt som är digitalt och positiva till ny teknologi, säger Moa Petersén till forskning.se.

Vissa transhumanister menar att vi redan kan göra oss till vad som populärvetenskapligt skulle kallas för cyborgs, organismer som består av både organiska och syntetiska delar och exemplifierar med pacemakers och p-stavar som förbättrar våra fysiska och psykiska egenskaper. 

Karim Jebari, filosof vid Institutet för framtidsstudier, håller med och menar att folk har försökt att förbättra sig själva så länge man kan minnas men att dagens rörelse sticker ut då den fått ett skarpare fäste.

– Den alkemistiska rörelsen handlade till exempel om att hitta ett livselixir och Freud testade kokain, vilket var en form av biohacking. Jag skulle inte säga att det är något nytt, säger Karim Jebari till forskning.se.

Enligt Moa Petersén är transhumanismens framfart är dock inte helt oproblematisk och väcker en mängd frågor om etik och moral. 

– Vissa tankar som presenteras inom biohacking tänjer på gränserna till traditionell etik och moral och rörelsen är på så vis ett symptom på diskussioner som behöver föras i ett förändrat samhälle där teknik tar större plats och tar sig in i värden och värderingar vi tidigare hållit den utanför, säger Moa Petersén till forskning.se.