Svensk först i världen med kännande robothand

En svensk patient med amputerad hand har fått en kännande robothand. Protesen är utvecklad av ett forskarlag vid Chalmers teknologiska högskola och är ett stort genombrott i protesutveckling, rapporterar forskning.se.

Genom elektroder som fästs i nerver och muskler som både samlar in signaler och styr protesen är den nu första robothanden med känsel här. Genombrottet är en del av EU-projektet Detop, finansierat av EU-kommissionen genom Horisont 2020.

Vanliga handproteser förlitar sig på elektroder placerade ovanpå huden för att utvinna styrsignaler från de underliggande musklerna i armstumpen. Dessa gör protesen begränsad och klarar därför bara enklare funktioner, såsom att öppna och stänga hela handen. Dessutom måste personen förlita sig på sin syn för att kunna bedöma om och hur hårt den till exempel håller i ett föremål då man tidigare inte kunnat få någon sensorisk återkoppling.

Men genom att implantera elektroder i den förlorade handens biologiska sensorer och förse robothanden med sensorer för tryck har forskarna nu lyckats simulerar känsel och skapat en betydligt mer användbar protes.

Ytterligare två patienter i Italien och Sverige kommer att få implantat med denna nya generation av proteshänder inom några månader.