Nobelpriset 2018/2019: Litteratur

Efter Svenska akademiens turbulenta fjolår valde man att i år dela ut två Nobelpris i litteratur. Ett för 2018 och ett för 2019. 2018 års pris tilldelas den polska författaren Olga Tokarczuk och 2019 års pris den österrikiske författaren Peter Handke.

Olga Tokarczuk och Peter Handke © Nobel Media 2019. Illustration: Niklas Elmehed

Olga Tokarczuks får priset “för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform.” och Peter Handke “för ett inflytelserikt författarskap som med stor språkkonst har utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet.”

Felix Lidéri