Stockholm får nytt centrum för forskning om förhistoriskt DNA

I en ny lokal på Stockholms universitet och i ett nytt samarbete mellan humaniora och naturvetenskap ska ett fyrtiotal forskare undersöka förhistoriskt DNA. Projektet ska försöka ge svar på frågor om arters migration och om varför de försvinner, skriver Populär Historia.

FOTO: Felix Lidéri

Det tvärvetenskapliga projektet inleds i november när två forskarlag på ungefär 40 personer, i ett samarbete mellan Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet, på flyttar in i Arrheniuslaboratoriet på SU. Där kommer Centrum för paleogenetik, CPG, undersöka förhistoriskt DNA i en av världens största och modernaste anläggningar för arkeogenetik och paleogenetik.

– Vi är unika så tillvida att vi flyttar ihop zoologi och arkeologi, säger Love Dalén, professor i evolutionär genetik vid Naturhistoriska riksmuseet till Populär Historia.

– Dessutom är vi inte, som andra stora centra, koncentrerade runt en enda person. Vi kommer att ha en plattare organisation, vilket jag tror kan vara attraktivt för yngre forskare.

Under de närmaste åren kommer projektet att undersöka hur förhistoriskt DNA kan hjälpa oss att förstå hur klimatförändringar har påverkat olika organismer, inavel bland arter och förlust på genetisk variation när arter dör ut. Man kommer också att systematiskt beskriva hur människans migration har påverkat utvecklingen av samhällen.

Läs mer här.

Felix Lidéri