Underlag till Macchiariniutredningen saknas

Utredningsmaterialet som låg till grund till rapporten gällande Macchiarini-skandalen tycks vara borta. Varken Karolinska institutet (KI) eller utredaren Sten Heckscher vet var den finns, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

FOTO: Sofia Runarsdotter

Den tidigare rikspolischefen Sten Heckscher fick uppdraget att utreda Macchiariniskandalen och kunde i den färdiga rapporten påvisa att KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg varit pådrivande i rekryteringsprocessen av kirurgen Paolo Macchiarini rekryterades.

Nu menar Harriet Wallberg i en bok som släpptes i dagarna att flera av påståendena i rapporten är direkt felaktiga och att KI offrade henne som syndabock.

Dessutom framkommer det, i Harriets Wallbergs egna hemliga ljudinspelningar med nuvarande rektor Ole Petter Ottersen att han vet om bristerna i utredningen men att "KI inte självmant kan gå ut och påpeka felen".

Ekot har begärt ut handlingarna och mejl som tillhörde KI och låg till grund för rapporten men dessa finns inte kvar hos KI. De hänvisar istället till Sten Heckscher, som inte heller han vet vart underlaget finns.

– Nej, det har jag ingen aning om. Alltså, det finns inga allmänna handlingar, säger han till Ekot, och uppger att materialet lämnats tillbaka.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger till Ekot att det är besvärande att man inte vet vilka handlingar som använts och att de inte går att begära ut. Har man dessutom raderat dessa för att att man inte vill lämna ut dem är det "inget mindre än djupt kriminellt".

Det var under 2016 som SVT:s Dokument inifråns “Experimenten” avslöjade att Paolo Macchiarini efter forskningsfusk under flera års tid opererat in konstgjorda plaststrupar som sedan lett till att flera patienterna avlidit.