Vanligare att äldre sprider fake news

En ny undersökning publicerad i tidskriften Science Advances visar på att äldre var de som oftast spred fejkade nyheter på Facebook under det amerikanska presidentvalen 2018. Ett resultat tvär emot vad man tidigare trott, rapporterar DN.

– Det är betydligt mera sannolikt att äldre människor än unga gör det, säger professorn i politisk vetenskap Jonathan Nagler och en av studiens författare, till nyhetsbyrån AP.

Enligt studien stod personer med ultrakonservativa åsikter med en ålder över 65 år för sju gånger mer spridning av fejkade nyheter på sociala medier än personer mellan 18 och 29 år. Det var också dubbelt så mycket som personer mellan 45 och 64 och tre gånger mer än dem i åldrarna 30-44.

Forskarna tror att denna fördelning bland annat kan bero på äldre personers ovana att bedöma sanningshalten i saker på nätet. Däremot var det bara 8,5 procent av användarna i studien som ägnade sig åt att sprida felaktigheter.

Många som sprider falsk information tycks också göra det för att välja sida i en viss fråga, snarare än att bry sig om fakta.

– Det handlar mindre om att tro på vissa uppgifter i en historia än att visa vilken sida man själv står på, säger han till AP.

Studien är gjord av forskare från New York University och Princeton University genom att intervjua 2.711 personer som använde sig av Facebook 2016 och där hälften av de tillfrågade gick med på att dela med sig av sina inlägg.