Svenska studenter i protest mot företagen: ta ert ekologiska ansvar

Vilken tröst är det för en student att koka nyckelmärkta makaroner eller att köpa begagnad kurslitteratur när dess framtida arbetsplatser redan lever över naturens resurser. Detta är något som studenter runtom i Sverige ifrågasätter. Därför har de skapat ett manifest där de kräver att företag ska börja ta miljöfrågorna på allvar. 

Upproret började i Frankrike i oktober men har sedan dess spridit sig till Sverige. Gemensamt för alla som skriver under manifestet är att de vill att företagen tydligare ska presentera sina koldioxidutsläpp och miljöpåverkan samt arbeta aktivt för att förändra det.

En av initiativtagarna till manifestet är Sonja Remmer som studerar data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. Enligt henne är klimatet en ödesfråga och många studenter är idag besvikna över att arbetsgivarna inte tar det på allvar.

– Vi vill ju använda vårt arbetsliv till att göra världen bättre, inte bidra till dess undergång.

Sonja Remmer menar att det är lätt att hamna i en känsla av ensamhet och hopplöshet inför miljöutmaningarna. Speciellt när hon själv upplever att företag överlag har hållbarhet som en marknadsföringsstrategi snarare än som ett aktivt arbete för minskad klimatpåverkan.

FOTO: Privat

“Vi vill ju använda vårt arbetsliv till att göra världen bättre, inte bidra till dess undergång.”

Sonja Remmer, studerande, Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

– Det finns exempelvis stora klädföretag vars kärnverksamhet går ut på att sälja billiga kläder producerade långt borta men som samtidigt skyltar med att de är hållbara.

 Nils Bergmark, ordförande för Stockholms universitets studentkår (SUS) välkomnar initiativet och säger att kårfullmäktige avser att skriva under manifestet.

FOTO: SUS

“Slutmålet för många studenter är ju att få en anställning efter studietiden och då vill de ju att företagen ska ta sitt ansvar.”

Nils Bergmark, Ordförande SUS

 – Det är en diskussion som många studenter tycker är viktigt. Slutmålet för många studenter är ju att få en anställning efter studietiden och då vill de ju att företagen ska ta sitt ansvar.

 Han fortsätter med att meddela att alla kårmedlemmar fått veckans nyhetsbrev innehåller information om hur de själva kan skriva under manifestet.

Elina Gleisner