Universiteten håller sig undan debatt om forskningsfusk

Uppsala universitet (UU) har mottagit en anmälan om forskningsfusk i en studie om kärnavfallshantering från den tidigare KTH-forskaren Torbjörn Åkermark. Båda de inblandade universiteten vill dock framhålla att de inte innebär att universiteten på något sätt tar ställning i frågan om hur kärnavfall ska hanteras.

Anmälan gäller forskningsresultat presenterade av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och forskare från UU i en artikel som publicerades i Corrosion Science.

Diskussionen handlar om huruvida koppar korroderar i kontakt med vatten eller inte. Vilket påverkar om SKB kan använda sin metod för förvaring av kärnavfall.

Konflikten är gammal. Forskarna har diskuterat frågan om kopparkorrosion sedan åttiotalet. Enligt Mikael Lindström, skolchef vid KTH, har inte Torbjörn Åkermark varit anställd hos dem på många år och representerar inte skolan på något sätt i dag.

– Så länge det handlar om strikt vetenskapliga frågeställningar ska inte KTH ha någon åsikt om detta. Ett universitet ska värna den fria forskningen, något som till stor del är en förutsättning för en öppen demokrati, säger Mikael Lindström.


FAKTA:

  • Sedan sjuttiotalet har Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) utvecklat metoden KBS3 som ska förvara kärnavfall på ett säkert sätt. Det använda kärnbränslet förvaras i kopparkapslar, som placeras djupt i det svenska urberget där de omsluts av betonitlera. Denna process ska skydda kopparet från korrosion, men KTH-forskare hävdar att metoden inte är säker.

  • På åttiotalet upptäckte KTH-forskaren Gunnar Hultqvist vätgas när har stoppade koppar i rent vatten. Denna upptäckt har flera forskare använt som argument för att koppar korroderar och därför inte är tryggt att använda som förvaring för kärnavfall.


Endast om forskningsetiken ifrågasättas får universiteten ingripa. Därför ska Uppsala universitet nu göra en utredning. Per Abrahamsson, akademiombudsman vid UU, bekräftar att det har kommit in en anmälan om oredlighet, men vill inte använda ord som konflikt eller forskningsfusk.

Först ska UU:s nämnd för utredning av oredlighet i forskning läsa in sig på området innan man tar in extern expertiskunskap. När nämnden har dragit sina slutsatser rapporterar de sitt beslut. Om oredlighet har förekommit kan konsekvenserna variera, i värsta fall blir det en arbetsrättslig fråga.

– Det är ingenting som blir färdigt i år, det kan jag säga med säkerhet, säger Per Abrahamsson.

Mats Boman, forskare inom organisk kemi på UU, tillbakavisar alla anklagelser om forskningsfusk. Vad gäller SKBs kopparkapslar har han ingen åsikt.

– Vi har i huvudsak gjort experiment i en helt ren miljö, något som inte gäller i verkligheten, säger han.

Christine Fullman