Svenska banker och pensionsfonder kan påverka klimatet – investerar i känsliga skogar

Över två miljarder kronor. Så mycket investerar svenska banker och pensionsfonder i industrier som verkar i skogar som är kritiska för klimatet, enligt en ny studie. Men genom aktivt ägande kan de förändra industrierna inifrån.
– Om de samarbetar kan de utgöra en betydande röst, säger Victor Galaz, forskare vid Stockholms universitet

De kallas ”tipping elements”. Skogarna som lagrar så stora delar koldioxid att de är avgörande för jordens klimat. En ny studie, som gjorts av forskare från bland annat Stockholm Resilience Centre, visar att ett fåtal finansjättar kan påverka industrier med verksamhet i skogarna.

I samband med studien gjorde forskarna en kartläggning av svenska investeringar i industrier som verkar i skogar som är avgörande för klimatet. Den visar att svenska banker och pensionsfonder har över två miljarder kronor placerade i industrierna. AMF, SEB, Swedbank och Handelsbanken är några av de som berörs, enligt kartläggningen. Störst är investeringarna i skogsbruk i Ryssland och Kanada, därefter kött- och sojaproduktion i Amazonas.

FOTO: Azote images

“Som aktieägare kan du hota med att flytta dina pengar om bolaget inte gör som du vill. Men så fort du har sålt aktierna förlorar du makten att påverka.”

Victor Galaz, docent vid Stockholm Resilience Centre

Men placeringarna behöver inte vara negativa för klimatet – tvärt om. Genom att ställa krav på exempelvis hållbart skogsbruk, låga koldioxidutsläpp och förnybar energi kan de svenska bankerna och pensionsfonderna påverka industrierna inifrån. Det menar Victor Galaz, docent vid Stockholm Resilience Centre och en av forskarna bakom studien.

– Som aktieägare kan du vara involverad i strategiska beslut, rösta på bolagsstämmor och hota om att flytta dina pengar om bolaget inte gör som du vill. Men så fort du har sålt aktierna förlorar du makten att påverka, säger han.

Att investera hållbart handlade från början om rykte, men nu ser man att klimatförändringarna kan få direkta ekonomiska konsekvenser, enligt Victor Galaz. Om industrierna inte längre kan bedriva sin verksamhet som förut, kan de snabbt förlora sitt värde. 

– Finanssektorn behöver förstå hur de knuffar industrierna bort från den risken, säger Victor Galaz.

Studien visar att de svenska investeringarna är små i förhållande till de totala innehaven. Är det verkligen realistiskt att de ska kunna påverka industrierna?

– Kanske inte var och en för sig, men om de samarbetar kan de utgöra en betydande röst.