Lita på andra och lev längre

Vill du leva längre? Sluta misstro och börja istället lita på folk. Forskare från Lunds och Stockholms universitet kan i en studie baserad på data från USA peka på att tilltro till andra kan ge dig tio extra månader i livslängd. Resultaten presenteras nu i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health.

Tidigare har tilliten till andra människor beskrivits som klister för samhället. Gemensamma lösningar funkar om vi litar på varandra. Nu kan en ny vetenskaplig studie baserad på data från USA visa på att tilliten dessutom kan få oss att leva längre.

– Att kunna lita på andra människor i sin omgivning, inklusive främlingar, kan innebära en skillnad på cirka 10 månader när det gäller livslängd, säger Alexander Miething, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och en av medförfattarna till forskningsstudien i ett pressmeddelande.

Det spelar också roll om du bor på en plats där tilliten är låg. Där ökar nämligen också risken för att dö relativt till platser som kantas av hög tillit till varandra.

Studien är baserad på amerikansk data från GSS (General Social Survey) med 25 000 enkätsvar mellan 1978 och 2010 samt NDI (National Death Index) med registrerade dödsfall fram till 2014. Genom att länka ihop dessa data kunde man se trender som visar på att tillit fungerar som smörjmedel för sociala interaktioner som i sin tur leder till ökad förmåga att hantera psykosocial stress, en viktigt faktor för personlig hälsa, oavsett nivåer av ut utbildning eller ekonomiska resurser.

Även studier i Danmark och Finland har visat på samband mellan upplevd tilltro och livslängd. Däremot försvagades sambandet om man tog hänsyn till genus, könstillhörighet och socialt umgänge. Trots detta indikerar studien att "generell tillit till människor” är en undervärderad faktor som bör behandlas mer av olika aktörer inom folkhälsofrågor.

Artikeln Trust and all-cause mortality: a multilevel study of US General Social Survey data (1978–2010) publicerades 16 oktober i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health men finns även att läsa här.

Felix Lidéri