Tumme upp för 480 nya studentbostäder

Bygglovet som ska ge Stockholm Studentbostäder klartecken till byggstart har nu vunnit laga kraft. Nu väntar en förtätning av området Lappis med 480 bostäder som kommer byggas i två etapper. Byggnationen av första etappen gällande fyra stycken punkthus med 297 lägenheter väntas börja nu i höst och stå klar för inflyttning under 2020. Den andra etappen av ett lamellhus kommer innehålla de resterande 183 lägenheterna samt en förskola i anslutning till punkthusen.

Felix Lidéri