Fler kvinnor blir doktorander

Under 2018 började 3080 doktorander en forskarutbildning, 100 färre än året innan. Däremot väntas siffran justeras upp då rapporteringen släpar efter. Under 2017 kom till exempel ytterligare 120 doktorandnybörjare i efterrapporteringen, det rapporterar UKÄ.

Read More
Felix Lidéri
Växtutrotningen har kartlagts

Forskare vid Stockholms universitet samt vid Royal Botanic Garden i Kew i Storbritannien har för första gången, på ett globalt plan analyserat all information som finns om växtutrotning. Genom kartläggningen kan vi dra lärdom för att förhindra framtida utrotningar.

Read More
Felix Lidéri
Hundägarskapet kan sitta i generna

Hundmänniska? Ny forskning från Uppsala universitet visar på att det kan vara genetiskt. Det är en grupp svenska och brittiska forskare som tillsammans i en ny studie undersökt ärftlighet och hundägande med hjälp av över 35 000 tvillingpar från Svenska Tvillingregistret samt två svenska hundägarregister. Enligt studien står generna för nästan halva förklaringen i valet om att skaffa hund, skriver Uppsala universitet i ett pressmeddelande. 

Read More
Felix Lidéri
Ifrågasatt kvalitet på två av fyra grundlärarutbildningar - SU tvingas till åtgärder

För en tid sen presenterade Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en preliminär rapport om kvaliteten på landets lärarutbildningar. Den visar att bara drygt hälften av utbildningarna klarar kraven för hög kvalitet. På Stockholms universitet får två av fyra grundlärarutbildningar omdömet ifrågasatt kvalitet och måste nu åtgärda bristerna inom ett år.

Read More
Stockholms universitet ändrar riktlinjer för examination vid amning

#studietid kunde i mars rapportera om Gabriella, som trots en tidig dialog gällande sin graviditet nekades möjlighet till amning då hennes sista tentamen var schemalagd två veckor efter beräknad förlossning. Nu har SU ändrat sina riktlinjer för examination och slår fast att examinationstillfällen som är längre än tre timmar ska erbjuda en paus för amning.

Read More
Farligt ämne orsaken till polisens avspärrning

Ett farligt ämne hittades i veckan under en genomgång av SUs lagringssytem för kemikalier. Under förmiddagen har polisens bombgrupp funnits på plats för att avlägsna kemikalien, tillsammans med ambulans och räddningstjänst. Stockholms universitet uppger på sin hemsida att kemikalien transporterats från Arrheniuslaboratorernas A- respektive F-hus och att området därmed varit avspärrat.

Read More
Hedvig Holgersson