Vår vision

Vi är en betydelsefull och utvecklande kraft i en samtid där studerandes inflytande, medverkan och gemenskap skapar en studietid i världsklass.

Vår vision för #studietid är en beskrivande bild som visar på vilket sätt vi vill att redaktionell utveckling och produktion påverkar världen och har betydelse för oss själva och andra.

Den är inte ett mål eller ett resultat — den är något vi strävar efter för #studietid och för studenter.

Vår vision grundar sig i vår övertygelse om att studerandes inflytande, medverkan och gemenskap skapar en studietid i världsklass, och att studentjournalistik i världsklass är en förutsättning för att studenter ska kunna vara aktiva medskapare i alla delar av sin studietid.

Sara Berg