Välkommen till redaktionen!

Guide till #studietid är framtagen för att beskriva och förklara  grunden för redaktionell utveckling och produktion på Stockholms universitets studentkår (SUS).

Här beskrivs ramverket för vårt varumärke, vår vision, vårt syfte, vår värdegrund och vad vi erbjuder. 

Här sammanfattar vi huvudpunkterna i vår redaktionella policy och tankarna bakom den, samt de insikter som lett fram till vår innehålls- och kanalstrategi.

Här finns också grunderna till vår visuella identitet, vår logotyp och våra typsnitt, som utgångspunkt för fortsatt utveckling.

Tillsammans, genom att använda den här verktygslådan och omsätta vår värdegrund i praktiken, bygger vi vårt varumärke och gör skillnad.

Välkommen till redaktionen!

Sara Berg