Ramverket för vårt varumärke

Vår vision

Vi är en betydelsefull och utvecklande kraft i en samtid där studerandes inflytande, medverkan och gemenskap skapar en studietid i världsklass.

Vårt syfte

Att göra studentjournalistik i världsklass.

Vår värdegrund

Vi är där studenter är. Vi är trovärdiga. Vi är relevanta. Vi är tillgängliga

Vad vi erbjuder

Begriplighet — Du har koll och förstår samband och händelser i världen och vardagen.

Delaktighet — Du är en betydelsefull del av ett större sammanhang.

Resurser — Du har tillgång till det du behöver för att påverka din situation.

Delaktighet — Du undersöker och utvecklar nya förmågor, ny kunskap och nya insikter.

Sara Berg