Hundratals av världens mest citerade forskare citerar sig själva

Enligt ny data som sammanställts av tidskriften Nature är de mest citerade forskarna en blandning av högt ansedda forskare och betydligt mer okända namn. Skillnaden är att de mer anonyma forskarnas citeringar kommer från dem själva eller deras medförfattare, rapporterar Nature.

FOTO: Lukas Bieri/Pixabay

Av de drygt 100.000 forskarna i datan är det åtminstone 250 personer som citerat sig själva över 50 procent av gångerna. Medianen ligger samtidigt på drygt 12,7 procent. I ett indiskt extremfall citerade en datorforskare vid en privat institution antingen sig själv eller sina medförfattare 94 procent fram till 2017.

Studien identifierar extrema själv-citerare och med hjälp av studien väntas man hitta förekomster av "citerings-farmer", där grupper av forskare systematiskt citerar varandra, menar forskarna som gjort studien.

– I think that self-citation farms are far more common than we believe, säger John Ioannidis, fysiker vid Stanford University i California specialiserad i meta-vetenskap och den som ledde arbetet med studien, till Nature.

John Ioannidis menar dock att de forskare som citerar sig själva mer än 25 procent inte nödvändigtvis ägnar sig åt oetiskt beteende men att närmare granskning krävs.

Vid Stockholms universitet ligger medianen på 14,8 procent och den svenske forskare som ligger högst på listan listan av själv-citerare ligger på 79 procent.

I juli i år kallade Kommittén för publikationsetik (COPE) i London, extrem själv-citering för en av de huvudsakliga typerna av citerings-manipulation och uttrycker en oro till att detta kommer leda till att fel beslut kan fattas gällande exempelvis anställningar och forskningsfinansiering.

Man har också sett att män tenderar till att citera sig själva 56 procent oftare än kvinnor. Dock föreslår en senare replik på studien i tidskriften Nature att graden av själv-citering ökar hos de som är mer effektiva i att publicera, oberoende av kön. Även yngre personer ses i högre grad citera sig själva, enligt studien.

Felix Lidéri